Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM

Administrator
Zmień swoje zdjęcie w tle
Użytkownik 1
Wyślij na serwer
Aneta Kłunduk
Zmień swoje zdjęcie w tle
Aneta KłundukPublikatorhttps://www.agm-konsulting.pl

Istniejemy na rynku od 1999 roku, a tak długi okres czynnego funkcjonowania pozwolił nam dobrze rozwinąć oraz usystematyzować prowadzoną działalność konsultingową oraz szkoleniową. Dzięki obsłudze ponad 600 Klientów uzyskaliśmy odpowiednie doświadczenie, które stanowi podstawę skutecznej realizacji naszych usług. W naszej firmie mamy wdrożony i certyfikowany przez DEKRA System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 oraz EN ISO 29990:2010 w zakresie usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i szkolenia, wydany przez Polską Akademię Jakości CERT Sp. z o.o. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie Kodeks etyczny.

Cała nasza działalność jest ukierunkowana na pomoc przedsiębiorcom, na których nieustanne zmiany w regulacjach prawnych i oczekiwaniach konsumenckich wymuszają dokonywanie wewnętrznych przekształceń i dopasowywanie do coraz to nowszej rzeczywistości.

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie uzupełnił jeszcze swojego profilu.

Dowodem, że nasza firma oraz świadczone przez nią usługi są na najwyższym poziomie,są zdobyte przez nas osiągnięcia, tj: uzyskanie statusu akredytowanego wykonawcy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w funduszach strukturalnych SPO WKP działanie 2.1 – Usługi Doradcze – Doradztwo w zakresie Jakości, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Katowice, wpis Krajowego Systemu Usług, który świadczy usługi wspierające polskich przedsiębiorców, wpis naszych konsultantów do bazy doradców CSR PARP, mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla firm, członkostwo Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, której celem jest ustalanie i monitorowanie standardów działalności szkoleniowej oraz przestrzeganie kodeksu etycznego, uzyskanie dwóch certyfikatów „Laur Eksperta” w kategoriach: usług konsultingowych oraz usług szkoleniowych, które dobrze odpowiadają na potrzeby konsumentów i odróżniają się od konkurencji oraz potwierdzają znaczący potencjał innowacyjny firmy mogącej się nimi poszczycić.

Użytkownik 3Projektowanie, wdrażanie i szkolenia w zakresie Systemów Zarządzania oraz doradztwo przy tworzeniu Standardów Akredytacyjnych.

Wieloletnie doświadczenie we wdrożeniach systemów zarządzania dla wielu branż, w powiązaniu z wiedzą, innowacyjnością
i otwartością na nowości – są gwarantami sprawnego przeprowadzenia analogicznych działań w Państwa organizacji. Oczywiście z uwzględnieniem wielkości firmy, skali działalności i specyfiki jej działania. Opracowana przez nas dokumentacja jest zawsze „szyta na miarę”. Dokumentację opracowujemy po analizie struktury Państwa firmy oraz ustaleniu reguł postępowania. Systemy Zarządzania, które powstają w wyniku naszej pracy są przejrzyste, czytelne i funkcjonalne, a przez to przyjazne pracownikom firmy.

Użytkownik 4Dotacje unijne

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne na wszystkich etapach: od rozpoznania potrzeb Klienta, poprzez dobór odpowiedniego programu i działania, optymalizację projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny, przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów, zarządzanie projektem, aż po jego rozliczenie. Każdy projekt jest dla nas równie ważny.

Użytkownik 4Ochrona środowiska

Dzięki naszej stałej obsłudze zyskujecie Państwo pewność profesjonalnego doradztwa, gwarantującego spełnienie wymogów formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska. Działania te przyczynią się do zmniejszenia kosztów związanych z karami, podwyższonymi opłatami środowiskowymi, a także redukcji czasu poświęcanego na zgłębianie zagadnień
z zakresu ochrony środowiska. Powierzenie obsługi środowiskowej wyspecjalizowanej jednostce konsultingowej eliminuje konieczność zatrudnienia pracownika i ponoszenia kosztów z tym związanych. Obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy. Problem stanowi mnogość aktów prawnych, ich ciągłe aktualizacje, a także częsty brak jednoznacznej interpretacji.
My się na tym znamy i potrafimy Państwu pomóc.

Użytkownik 4Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Oferujemy kompleksową obsługę każdej firmy w zakresie bezpieczeństwa, gwarantując pracownikom bezpieczne warunki pracy, natomiast samemu pracodawcy poziom zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik 4Obsługa kadrowa

Odpowiednio prowadzone dokumenty kadrowe pozwolą na zachowanie poufności danych, dzięki którym utrzymuje się właściwe relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Korzystając z naszych usług mają Państwo także możliwość dokładniej analizować strukturę kosztów i przychodów. Pomożemy w prowadzeniu teczek osobowych, administrowaniu urlopami, ewidencji absencji, rozliczaniu czasu pracy, monitorowaniu medycznych badań okresowych i szkoleń BHP i wielu innych. Pozwoli to Państwu uzyskać spokój oraz pewność, że Państwa kadry są prowadzone należycie.

„Quality Salon” to otwarta platforma doradcza
współtworzona przez profesjonalną i ekspercką
społeczność zaangażowaną w edukację oraz 
doskonalenie jakości systemów zarządzania.

Tak, kolejny komunikat o ciasteczkach...
Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego serwisu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Ich zablokowanie wyłączyłoby niektóre funkcje publikacyjne platformy, a cześć aktywnych funkcji byłaby niedostępna lub przestała prawidłowo działać. Analizujemy wyłącznie dane ogólne dotyczące ruchu w serwisie. Jeżeli chcesz wiedzieć jak chronimy twoją prywatność, zapoznaj się z naszą
Rozumiem i akcetptuję
Polityką prywatności