SMETA 6.1 – nowe zmiany w kwestii audytów socjalnych

SMETA – nowe zmiany w kwestii audytów socjalnych
Fakty

W maju 2019 r. na stronach platformy SEDEX opublikowane zostało nowe wydanie metodologii SMETA  – wersja 6.1, która zastąpiła wersję 6.0 z 2017 roku. Wprowadzono ważne zmiany dotyczące m.in. kwestii narodowości pracowników, możliwości oceny dobrostanu pracowników oraz RODO.

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) jest metodologią audytową, stanowiącą zestawienie najlepszych praktyk z zakresu technik audytów etycznych. Metodologia została opracowana, aby wesprzeć i ustandaryzować proces audytu w obszarach czterech filarów:

1. Standardy zatrudnienia;
2. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy plus Środowisko 2 filar;
3. Środowisko 4 filar;
4. Etyka Biznesowa.  Podstawowy wariant audytu SMETA obejmuje 2 filary: Standardy zatrudnienia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy plus Środowisko 2 filar.

Od 1 lipca 2019 r. wszystkie nowe audyty SMETA są już prowadzone oraz raportowane zgodnie z nową wersją 6.1.

Główne zmiany w nowym wydaniu

Kolejne wydanie metodologii SMETA wprowadza następujące zmiany:

  • Zmiana definicji pracownika migrującego i dodanie możliwości rejestrowania narodowości pracowników.
  • Wprowadzenie opcji dodania współrzędnych terenu / lokalizacji GPS.
  • Aktualizacja ochrony danych w odniesieniu do RODO.
  • Umożliwienie audytorom śledzenia narodowości pracowników z krajów objętych sankcjami ONZ – w ramach “prawa do pracy”.
  • Dodanie sekcji do oceny dobrostanu pracowników.
  • Niewypełnienie kwestionariusza samooceny przez audytowaną organizację przestało być klasyfikowane jako niezgodność.

Okres przejściowy

Audyty częściowe (tzw. follow up) mające na celu weryfikację skuteczności działań korygujących do niezgodności pozostawionych w toku audytów SMETA 6.0, mogą być prowadzone w odniesieniu do tej samej wersji SMETA do 30 czerwca 2020 roku.

W przypadku konieczności powtórzenia audytu, będzie on prowadzony w odniesieniu do wersji SMETA 6.1.

Wszystkie organizacje, które chcą lub są zobowiązane do przeprowadzenia audytu SMETA mogą przygotować się do niego z pomocą wytycznych dostępnych na stronach SEDEX.

Może cię zainteresować

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – sprawdź nowe przepisy

Aneta Kłunduk

Jak budować relacje w czasie epidemii?

Anna Pawłowska

DNV GL inicjatorem powstania pierwszego ekosystemu blockchain B2B w branży spożywczej

Magdalena Zdunek

„Quality Salon” to otwarta platforma doradcza
współtworzona przez profesjonalną i ekspercką
społeczność zaangażowaną w edukację oraz 
doskonalenie jakości systemów zarządzania.