SMETA 6.1 – nowe zmiany w kwestii audytów socjalnych

Image default
Fakty

W maju 2019 r. na stronach platformy SEDEX opublikowane zostało nowe wydanie metodologii SMETA  – wersja 6.1, która zastąpiła wersję 6.0 z 2017 roku. Wprowadzono ważne zmiany dotyczące m.in. kwestii narodowości pracowników, możliwości oceny dobrostanu pracowników oraz RODO.

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) jest metodologią audytową, stanowiącą zestawienie najlepszych praktyk z zakresu technik audytów etycznych. Metodologia została opracowana, aby wesprzeć i ustandaryzować proces audytu w obszarach czterech filarów:

1. Standardy zatrudnienia;
2. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy plus Środowisko 2 filar;
3. Środowisko 4 filar;
4. Etyka Biznesowa.  Podstawowy wariant audytu SMETA obejmuje 2 filary: Standardy zatrudnienia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy plus Środowisko 2 filar.

Od 1 lipca 2019 r. wszystkie nowe audyty SMETA są już prowadzone oraz raportowane zgodnie z nową wersją 6.1.

Główne zmiany w nowym wydaniu

Kolejne wydanie metodologii SMETA wprowadza następujące zmiany:

  • Zmiana definicji pracownika migrującego i dodanie możliwości rejestrowania narodowości pracowników.
  • Wprowadzenie opcji dodania współrzędnych terenu / lokalizacji GPS.
  • Aktualizacja ochrony danych w odniesieniu do RODO.
  • Umożliwienie audytorom śledzenia narodowości pracowników z krajów objętych sankcjami ONZ – w ramach “prawa do pracy”.
  • Dodanie sekcji do oceny dobrostanu pracowników.
  • Niewypełnienie kwestionariusza samooceny przez audytowaną organizację przestało być klasyfikowane jako niezgodność.

Okres przejściowy

Audyty częściowe (tzw. follow up) mające na celu weryfikację skuteczności działań korygujących do niezgodności pozostawionych w toku audytów SMETA 6.0, mogą być prowadzone w odniesieniu do tej samej wersji SMETA do 30 czerwca 2020 roku.

W przypadku konieczności powtórzenia audytu, będzie on prowadzony w odniesieniu do wersji SMETA 6.1.

Wszystkie organizacje, które chcą lub są zobowiązane do przeprowadzenia audytu SMETA mogą przygotować się do niego z pomocą wytycznych dostępnych na stronach SEDEX.

Może cię zainteresować

TÜV Rheinland Polska otrzymała akredytację PCA dla IFS HPC

Mariusz Petri

TÜV Rheinland Polska tworzy serię filmów dokumentujących pracę swoich ekspertów

Mariusz Petri

Planowanie w warunkach niestabilnych w kontekście łańcucha dostaw

Anna Pawłowska

„Quality Salon” to otwarta platforma doradcza
współtworzona przez profesjonalną i ekspercką
społeczność zaangażowaną w edukację oraz 
doskonalenie jakości systemów zarządzania.