ANALIZA FMEA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH (PFMEA) WG WYTYCZNYCH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

marzec, 2020

To jest wydarzenie cykliczne

2020śro18mar(mar 18)08:00pią20(mar 20)16:00ANALIZA FMEA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH (PFMEA) WG WYTYCZNYCH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ08:00 - 16:00 (20) TQMsoft (siedziba organizatora), ul. Bociana 22a 31-231 Kraków Organizator: TQMsoft sp. z o.o. sp.k. Wydarzenia popularne:Szkolenie Tagi wydarzeniaAIAG,FMEA,motoryzacja,szkolenie,VDA

FMEA Failure Mode and Effects Analysis Yellow warning tapes

Informacje

CELE SZKOLENIA

 • Uzyskanie umiejętności wykonywania analiz PFMEA dla procesów produkcyjnych wg zunifikowanych wytycznych (AIAG & VDA 1st Edition 2019) przez osoby rozpoczynające pracę z metodą PFMEA.
 • Pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji 7 kroków procesu wykonywania PFMEA.

 

ADRESACI

 • ​Liderzy, moderatorzy, członkowie zespołów PFMEA.
 • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, APQP.
 • Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości, auditorzy wewnętrzni.
 • Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development).
 • Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.​

 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Uczestnik uczy się:

 • Tworzyć drzewo struktury wyrobu i procesu (Structure Tree) dla potrzeb PFMEA, korzystając ze schematu blokowego procesu.
 • Opracowywać drzewo funkcji (Function Tree) z uwzględnieniem wymagań jakościowych, w tym charakterystyk specjalnych.
 • Opracowywać drzewo wad (Failure Tree).
 • Identyfikować działania prewencyjne i detekcyjne oraz przypisywać je do zagrożeń zidentyfikowanych w drzewie wad (Failure Tree).
 • Przenosić informacje zawarte w drzewie struktury, drzewie funkcji i drzewie wad do arkusza PFMEA.
 • Wypełniać arkusz PFMEA w sposób bezpośredni (nie poprzez drzewa struktury, funkcji, wad).
 • Szacować ryzyko za pomocą wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Określać priorytety dla działań zapobiegawczych (AP – Action Priority).
 • Planować działania zapobiegawcze i dokumentować je w arkuszu PFMEA, do etapu ich realizacji i szacowania ryzyka.
 • Dokumentować w arkuszu PFMEA wykonane działania, ponownie szacować i oceniać ryzyko.

Uczestnik dowiaduje się:

 • Jakie są zalecenia wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu PFMEA.
 • Jakie są oczekiwane zasoby na realizację PFMEA, za co, wg wytycznych AIAG&VDA, odpowiada kierownictwo.
 • W jaki sposób analiza PFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of Quality, COPQ – Costs of Poor Quality).
 • Na czym polega różnica pomiędzy wykonywaniem analizy PFMEA z użyciem graficznej reprezentacji procesu i zagrożeń (drzewo struktury, funkcji, wad) a wykonywaniem analizy bezpośrednio w arkuszu PFMEA.
 • Jak używać tabele wspomagające szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Jak podejmować decyzje co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych.
 • Na czym polega etap optymalizacji procesu oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority).
 • W jaki sposób inne narzędzia mogą wspierać etap optymalizacji (DOE, SPC, TRIZ, „mistake/error proofing”).
 • Jakie informacje z PFMEA przechodzą do planów kontroli.
 • Jakie są zalecenia wytycznych AIAG&VDA w zakresie ich wdrażania.

INFORMACJE DODATKOWE

Zalecenia dla Uczestników: • W przypadku szkoleń otwartych – w ramach części warsztatowej istnieje możliwość wykonywania fragmentów analiz PFMEA dla konkretnego zakresu (wyrób/proces/operacja) zaproponowanego przez Uczestników – zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu co najmniej 2÷3 osoby, mogące stworzyć zespół w czasie szkolenia.

Termin

18 (środa) 08:00 - 20 (Piątek) 16:00

Lokalizacja

TQMsoft (siedziba organizatora)

ul. Bociana 22a 31-231 Kraków

Organizator

TQMsoft sp. z o.o. sp.k. ul. Bociana 22a 31-231 Kraków

TQMsoft (siedziba organizatora)ul. Bociana 22a 31-231 Kraków

„Quality Salon” to otwarta platforma doradcza
współtworzona przez profesjonalną i ekspercką
społeczność zaangażowaną w edukację oraz 
doskonalenie jakości systemów zarządzania.

Tak, kolejny komunikat o ciasteczkach...
Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego serwisu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Ich zablokowanie wyłączyłoby niektóre funkcje publikacyjne platformy, a cześć aktywnych funkcji byłaby niedostępna lub przestała prawidłowo działać. Analizujemy wyłącznie dane ogólne dotyczące ruchu w serwisie. Jeżeli chcesz wiedzieć jak chronimy twoją prywatność, zapoznaj się z naszą
Rozumiem i akcetptuję
Polityką prywatności