ANALIZA FMEA KONSTRUKCJI (DFMEA) WG WYTYCZNYCH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ (AIAG&VDA)

marzec, 2020

2020śro04mar(mar 4)08:00pią06(mar 6)16:00ANALIZA FMEA KONSTRUKCJI (DFMEA) WG WYTYCZNYCH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ (AIAG&VDA)08:00 - 16:00 (6) TQMsoft (siedziba organizatora), ul. Bociana 22a 31-231 Kraków Organizator: TQMsoft sp. z o.o. sp.k. Wydarzenia popularne:Szkolenie Tagi wydarzeniaAIAG,dfmea,FMEA,jakość,produkcja,szkolenie,VDA

wire car

Informacje

CELE SZKOLENIA

 • Uzyskanie umiejętności wykonywania analiz FMEA konstrukcji wg zunifikowanych wytycznych (AIAG & VDA 1st Edition 2019) przez osoby rozpoczynające pracę z metodą DFMEA.
 • Pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji 7 kroków procesu wykonywania DFMEA.

 ADRESACI

 • ​Liderzy, moderatorzy, członkowie zespołów DFMEA.
 • Konstruktorzy.
 • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, APQP.
 • Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości, auditorzy wewnętrzni.
 • Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby wspierające jakość dostawców od strony projektowej.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.

 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

​Uczestnik uczy się:

 • Tworzyć drzewo struktury wyrobu (Structure Tree) dla potrzeb DFMEA, korzystając diagramu B.
 • Opracowywać drzewo funkcji (Function Tree) z uwzględnieniem wymagań jakościowych dla wyrobu.
 • Opracowywać drzewo wad (Failure Tree).
 • Identyfikować działania prewencyjne i detekcyjne oraz przypisywać je do zagrożeń zidentyfikowanych w drzewie wad (Failure Tree).
 • Przenosić informacje zawarte w drzewie struktury, drzewie funkcji i drzewie wad do arkusza DFMEA.
 • Wypełniać arkusz DFMEA w sposób bezpośredni (nie poprzez drzewa struktury, funkcji, wad).
 • Szacować ryzyko za pomocą wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Określać priorytety dla działań zapobiegawczych (AP – Action Priority).
 • Planować działania zapobiegawcze i dokumentować je w arkuszu DFMEA, do etapu ich realizacji i szacowania ryzyka.
 • Dokumentować w arkuszy DFMEA wykonane działania, ponownie szacować i oceniać ryzyko.

Uczestnik dowiaduje się:

 • Jakie są zalecenia wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu DFMEA.
 • Jakie są oczekiwane zasoby na realizację DFMEA, za co, wg wytycznych AIAG&VDA, odpowiada kierownictwo.
 • W jaki sposób analiza DFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of Quality, COPQ – Costs of Poor Quality).
 • Na czym polega różnica pomiędzy wykonywaniem analizy DFMEA z użyciem graficznej reprezentacji wyrobu i zagrożeń (drzewo struktury, funkcji, wad) a wykonywaniem analizy bezpośrednio w arkuszu DFMEA.
 • Jak używać tabele wspomagające szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • W jaki sposób diagram B i diagram P może wspierać analizę struktury, funkcji i wad.
 • Jak podejmować decyzje co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych.
 • Na czym polega etap optymalizacji konstrukcji oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority).
 • Jakie są powiązania między wynikami analizy DFMEA a analizą PFMEA.
 • W jaki sposób inne narzędzia mogą wspierać etap optymalizacji (DOE, TRIZ).
 • Jakie są zalecenia wytycznych AIAG&VDA w zakresie ich wdrażania.

 METODYKA

 • ​Prezentacja przeplatana dyskusjami przykładów i wykonywaniem zadań.
 • Warsztaty w formie pracy zespołowej i zadań indywidualnych – zakres wg ustaleń z grupą.
 • Grupowy (wspólny) przegląd wyników zadań zrealizowanych przez poszczególne zespoły.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny. 

 

Termin

4 (środa) 08:00 - 6 (Piątek) 16:00

Lokalizacja

TQMsoft (siedziba organizatora)

ul. Bociana 22a 31-231 Kraków

Organizator

TQMsoft sp. z o.o. sp.k. ul. Bociana 22a 31-231 Kraków

TQMsoft (siedziba organizatora)ul. Bociana 22a 31-231 Kraków

„Quality Salon” to otwarta platforma doradcza
współtworzona przez profesjonalną i ekspercką
społeczność zaangażowaną w edukację oraz 
doskonalenie jakości systemów zarządzania.