Jak wprowadzić zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania?

AdobeStock Easy Resize com
Certyfikacja Doradztwo Edukacja

W obecnym momencie wiele firm staje przed trudnymi wyborami związanymi z zapewnieniem ciągłości procesów w firmach. Priorytetem staje się skuteczne radzenie sobie z niepewnością i związanym z nią ryzykiem, ale również i szansami, które zapewnić mają zwiększenie zdolności do budowania wartości organizacji. Jakie działania należy podjąć oraz jakie elementy funkcjonowania organizacji poddać analizie, aby wybrać tę właściwą metodę, pozwalającą na ustanowienie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem i zapewnienia ciągłości działania biznesu?

Poniżej 4 najważniejsze obszary z perspektywy poradzenia sobie z każdym kryzysem i szkoleń dostarczających wiedze w tych obszarach:

Analiza Wpływu Biznesowego

Analiza Wpływu Biznesowego (BIA) jest podstawową praktyką, która, o ile przeprowadzona poprawnie, może skutecznie określić ramy dotyczące ustaleń w zakresie odporności i ciągłości działania organizacji. Proces ten dodatkowo może wesprzeć najwyższe kierownictwo przy podejmowaniu strategicznych decyzji w temacie ciągłości działania, aby wzięło pod uwagę kwestie takie jak: planowania sukcesji, strategię dotyczącą łańcucha dostaw oraz unikania pojedynczych, słabych elementów w organizacji (ang. Single Point of Failure – SPOF).

Zasady i praktyki dotyczące Planów Ciągłości Działania

Plany Ciągłości Działania stanowią zasadniczą część narzędzi organizacji służących utrzymaniu ciągłości działania kluczowych produktów i usług.

W ramach szkolenia analizowana jest rola, jaką Plany Ciągłości Działania (BCP) odgrywają w dostosowaniu wymogów odporności organizacji dotyczących nieprzerwanego świadczenia usług, oraz analizowane są środki, jakie należy wprowadzić, aby organizacja mogła przywrócić swoją działalność po nieoczekiwanym zakłóceniu. Techniki w zakresie oceny ryzyka i strategie naprawcze wprowadza się jako warunki wstępne dotyczące sformułowania przydatnych planów ciągłości, a także opracowuje się plany służących przywróceniu normalnego trybu działania BAU.

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe oraz planowanie zarządzania kryzysowego może chronić organizację przed kompletnym niepowodzeniem w przypadku katastroficznych w skutkach zakłóceń. W ramach szkolenia analizowane są zarówno nagłe sytuacje kryzysowe jak i sytuacje kryzysowe narastające powoli, spowodowane problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także analizowane są metody określania zagrożeń, które będą stosowane jako podstawa planów zarządzania kryzysowego. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat kluczowych elementów zarządzania kryzysowego, sposobu formułowania planu zarządzania kryzysowego oraz sposobu powiązania go z innymi planami dotyczącymi ciągłości działania.

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat metod i sposobów zarządzania ryzykiem zewnętrznym i wewnętrznym związanym z działalnością organizacji. W trakcie szkolenia w sposób praktyczny wyjaśnione zostaną poszczególne elementy zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000 – począwszy od identyfikacji poprzez analizę i ocenę ryzyka, kończąc na postępowaniu wobec ryzyka. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o tym, jak systemowo zarządzać ryzykiem związanym z działalnością dowolnej organizacji oraz co jest kluczem do sukcesu w prawidłowo zarządzanym portfelu ryzyka.

Czym jest Connected Learning Live (CLL)?

fb post iso
Szkolenia online w BSI

Connected Learning Live (CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w kursie online.

Może cię zainteresować

Nowy program rozwoju FSSC

Agnieszka Majewska

Po dziewiąte – „Nie obwiniaj”

Bartosz Soliński

Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości

Monika Stopa

„Quality Salon” to otwarta platforma doradcza
współtworzona przez profesjonalną i ekspercką
społeczność zaangażowaną w edukację oraz 
doskonalenie jakości systemów zarządzania.