Gra symulacyjna GET LEAN – czyli jak wizualnie w praktyce przekonać się do lean management

Gra symulacyjna GET LEAN
Prezentacje Gry

Koncepcja zarządzania Lean Management – narzędzie stworzone przez Toyotę – jest to zestaw działań wpływających na redukcję czynności nie dodających wartości produktowi. Przedsiębiorstwa wdrażające koncepcję Lean stają często przed problemem przekonania pracowników, co do słuszności metod i narzędzi zarządzania produkcją wchodzących w skład Lean.

Koncepcja wymaga zwykle zastosowania znacznych zmian organizacyjnych zarówno w stosunku do samej pracy, jak i przestrzeni roboczej. Zachodzi zrozumiała obawa przed tymi zmianami, szczególnie w sytuacji kiedy trudno sobie wyobrazić korzyści, jakie mogą przynieść. Próbą rozwiązania tego typu problemów są gry symulacyjne, uczące koncepcji Lean, które w formie “zabawy w produkowanie” umożliwiają sprawdzenie, w jaki sposób proponowane narzędzia zarządzania można wykorzystać w praktyce i jakie mogą przynieść efekty. Odpowiednio skonstruowane modele symulacyjne stwarzają możliwość poprawy efektywności analizowanego procesu, planowanie decyzji dotyczących teraźniejszości i przyszłości z wykorzystaniem technik wchodzących w skład planu symulacji.

Symulacja Lean jest to metoda aktywnego nauczania i uczenia się, w której naśladuje się rzeczywistość realizowanego procesu (najczęściej produkcyjnego) w celu zdobycia doświadczeń zbliżonych do tych, jakie realizujemy w świecie realnym. Celem symulacji jest przedstawienie procesu realizacji wybranej grupy wyrobów (zwykle jednego wyrobu w wielu odmianach asortymentowych), począwszy od przyjęcia zlecenia od klienta, do jego wydania odbiorcy.

LSS ESTIEM ( )
Gra symulacyjna GET LEAN

Gry symulacyjne Lean są typem symulacji społecznej, której zasady oparte są nie na współzawodnictwie, ale na wypracowaniu zespołowej taktyki działania. Celem symulacji jest wzmacnianie u uczących się umiejętności współdziałania, negocjowania, osiągania kompromisu, wypracowania wspólnej strategii Lean przez wszystkich uczestników zespołu reprezentujących różne interesy z punktu widzenia funkcji realizowanych w przedsiębiorstwie.

Dobór technik szkoleniowych stosowanych przez naszą firmę uwzględnia metodologię uczenia się osób dorosłych i najlepsze wzorce stosowane w tej dziedzinie, zgodne z naturalnym cyklem uczenia się. Wszystkie wymienione wyżej metody warsztatowo treningowe łączy jedna podstawowa cecha – wyzwalanie aktywności uczestników. Techniki te angażują uczestników w działanie.

Badania psychologiczne nad procesami pamięciowymi dowodzą, że zapamiętujemy:

  • 10% tego, co czytamy
  • 30% tego, co zobaczymy
  • 80% tego, co powiemy
  • 90% tego, co wyrażamy w działaniu

Wiemy o tym i dlatego stosujemy w praktyce zasadę:

Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem

O grze symulacyjnej dowiesz się więcej na stronie www.sabatconsulting.pl

Może cię zainteresować

Entropy™ Software

Agnieszka Majewska

„Quality Salon” to otwarta platforma doradcza
współtworzona przez profesjonalną i ekspercką
społeczność zaangażowaną w edukację oraz 
doskonalenie jakości systemów zarządzania.

Tak, kolejny komunikat o ciasteczkach...
Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego serwisu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Ich zablokowanie wyłączyłoby niektóre funkcje publikacyjne platformy, a cześć aktywnych funkcji byłaby niedostępna lub przestała prawidłowo działać. Analizujemy wyłącznie dane ogólne dotyczące ruchu w serwisie. Jeżeli chcesz wiedzieć jak chronimy twoją prywatność, zapoznaj się z naszą
Rozumiem i akcetptuję
Polityką prywatności