Czy prowadzić audity wewnętrzne najwyższego kierownictwa organizacji?

Przeglądd
Doradztwo Edukacja

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001, organizacja musi przeprowadzać audity systemów zarządzania, czyli musi auditować zidentyfikowane procesy wszystkich wdrożonych systemów zarządzania. W ramach tychże auditów, auditorzy rozmawiają z właścicielami procesów, którymi przeważnie są menedżerowie wyższego szczebla.

Podczas auditu przeglądów zarządzania (polityk, celów) bardzo często rozmawia się także z „szefem” całej firmy, aby ustalić zgodność opracowanych dokumentów z założeniami misji, wizji, celów i kierunków rozwoju organizacji.

Zgodnie z definicją ISO 9000 – najwyższe kierownictwo to „osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują”. Tak więc rozmawiając z właścicielami procesów, którzy są kierownikami lub dyrektorami, przeprowadzamy de facto audit najwyższego kierownictwa. Rozmawiając z Prezesem, aby potwierdzić jego zaangażowanie w systemy zarządzania, jeszcze wyraźniej przeprowadzamy audit najwyższego kierownictwa.

Można go także przeprowadzić w inny sposób, nie w ramach auditów poszczególnych procesów. W planie auditów można przewidzieć jeden celowany audit poświęcony najwyższemu kierownictwu – a co ciekawe – plan ten zatwierdza na ogół przedstawiciel najwyższego kierownictwa, pokazując rzeczywiste zaangażowanie w system zarządzania jakością.

W ramach takiego auditu można zweryfikować zgodność postępowania kadry kierowniczej ze specyficznymi wymaganiami normy ISO 9001, które się do niej odnoszą, jak np. zaangażowanie kierownictwa, nadawanie uprawnień, zapewnienie zasobów czy analiza danych.

W analogiczny sposób realizować można audit najwyższego kierownictwa w innych systemach zarządzania (np. ISO 45001ISO 14001IATF 16949).

 

Może cię zainteresować

Jak budować relacje w czasie epidemii?

Anna Pawłowska

Po dziewiąte – „Nie obwiniaj”

Bartosz Soliński

AIAG & VDA FMEA Handbook. Edycja 1 – poważne dylematy oceny wykrywalności

Tomasz Greber

„Quality Salon” to otwarta platforma doradcza
współtworzona przez profesjonalną i ekspercką
społeczność zaangażowaną w edukację oraz 
doskonalenie jakości systemów zarządzania.